معنی و ترجمه کلمه write inhibit ring به فارسی write inhibit ring یعنی چه

write inhibit ring


کامپيوتر : حلقه ممانعت از نوشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها