معنی و ترجمه کلمه write me every week به فارسی write me every week یعنی چه

write me every week


هر هفته براى من نامه بنويسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها