معنی و ترجمه کلمه write off به فارسی write off یعنی چه

write off


حذف کردن ،زود نوشتن ،قلم زدن
قانون ـ فقه : از دفتر خارج کردن
بازرگانى : مستهلک کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها