معنی و ترجمه کلمه written به فارسی written یعنی چه

written


مکتوب ،نوشتارى ،کتبى
قانون ـ فقه : مکتوب ،نوشته شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها