معنی و ترجمه کلمه wrong به فارسی wrong یعنی چه

wrong


مخالف اخلاق يا قانون ،ناحق ،پيام صحيح نيست ،خطا،اشتباه ،تقصير و جرم غلط،ناصحيح ،غير منصفانه رفتار کردن ،بى احترامى کردن به ،سهو
قانون ـ فقه : اشتباه
علوم نظامى : پيام غلط است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها