معنی و ترجمه کلمه wrote به فارسی wrote یعنی چه

wrote


past part of write

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها