معنی و ترجمه کلمه wysiwyg به فارسی wysiwyg یعنی چه

wysiwyg


What You See Is What Youکلمه پردازهايى که تصاوير صفحه اى توليد مى کنند
کامپيوتر : ويزى ويگ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها