معنی و ترجمه کلمه x (deviation score) به فارسی x (deviation score) یعنی چه

x (deviation score)


روانشناسى : نمره انحراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها