معنی و ترجمه کلمه x-axis defelection به فارسی x-axis defelection یعنی چه

x-axis defelection


علوم مهندسى : انحراف - ايکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها