معنی و ترجمه کلمه x-axis به فارسی x-axis یعنی چه

x-axis


محورx
علوم مهندسى : محور ايکس ها
کامپيوتر : محور افقى روى يک صفحه مختصاتى
روانشناسى : محور ايکس
بازرگانى : محور طولها
علوم نظامى : محور افقى مختصات يا محور طولها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها