معنی و ترجمه کلمه x-band به فارسی x-band یعنی چه

x-band


علوم مهندسى : باند - ايکس
علوم هوايى : باند فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها