معنی و ترجمه کلمه x-cut crystal به فارسی x-cut crystal یعنی چه

x-cut crystal


علوم هوايى : کريستالى که عمود بر محور ايکس و بموازات محور سوم بريده شده است

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها