معنی و ترجمه کلمه x-irradiation به فارسی x-irradiation یعنی چه

x-irradiation


علوم مهندسى : تشعشع رونتگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها