معنی و ترجمه کلمه x-ray analysis به فارسی x-ray analysis یعنی چه

x-ray analysis


شيمى : تحليل پرتو ايکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها