معنی و ترجمه کلمه x-ray apparatua به فارسی x-ray apparatua یعنی چه

x-ray apparatua


شيمى : دستگاه پرتو ايکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها