معنی و ترجمه کلمه x-ray apparatus به فارسی x-ray apparatus یعنی چه

x-ray apparatus


علوم مهندسى : دستگاه رونتگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها