معنی و ترجمه کلمه x-ray beam به فارسی x-ray beam یعنی چه

x-ray beam


علوم مهندسى : اشعه رونتگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها