معنی و ترجمه کلمه x-ray diffraction به فارسی x-ray diffraction یعنی چه

x-ray diffraction


شيمى : پراش پرتو ايکس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها