معنی و ترجمه کلمه x-ray protection به فارسی x-ray protection یعنی چه

x-ray protection


علوم مهندسى : حفاظت رونتگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها