معنی و ترجمه کلمه x-scale به فارسی x-scale یعنی چه

x-scale


در عکس هوايى مايل مقياس خطى است که موازى با خط افق حقيقى عکس کشيده مى شودc
علوم نظامى : مقياس طولى عکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها