معنی و ترجمه کلمه x-site به فارسی x-site یعنی چه

x-site


انبار موقت
علوم نظامى : سکوى روباز موقت براى انبار کردن مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها