معنی و ترجمه کلمه x-y presentation به فارسی x-y presentation یعنی چه

x-y presentation


علوم مهندسى : نمايش ايکس - ايگرگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها