معنی و ترجمه کلمه x-y selector به فارسی x-y selector یعنی چه

x-y selector


علوم مهندسى : سلکتور ايکس - ايگرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها