معنی و ترجمه کلمه xanthochroid به فارسی xanthochroid یعنی چه

xanthochroid


شخص بور و سفيد پوست ،شخص مو زرد و سفيد پوست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها