معنی و ترجمه کلمه xenial به فارسی xenial یعنی چه

xenial


مربوط به مهمان نوازى ،مربوط به مناسبات بين مهمان و ميزبان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها