معنی و ترجمه کلمه xenogamy به فارسی xenogamy یعنی چه

xenogamy


دو جنس مخالف را با هم پيوند زدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها