معنی و ترجمه کلمه xenon discharge lamp به فارسی xenon discharge lamp یعنی چه

xenon discharge lamp


علوم مهندسى : لامپ تخليه اى گزنون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها