معنی و ترجمه کلمه xenon high pressure lamp به فارسی xenon high pressure lamp یعنی چه

xenon high pressure lamp


علوم مهندسى : لامپ فشار زياد گزنون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها