معنی و ترجمه کلمه xenon به فارسی xenon یعنی چه

xenon


Xe،(ش ).گزنون ،نوعى گاز بى اثر
علوم مهندسى : گاز بى اثر گزنون
شيمى : گاز بى اثر گزنون
علوم هوايى : گاز گزنون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها