معنی و ترجمه کلمه xenophobia به فارسی xenophobia یعنی چه

xenophobia


(حق ).بيگانه ترسى ،بيم از بيگانه
روانشناسى : بيگانه هراسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها