معنی و ترجمه کلمه xenophobia به فارسی xenophobia یعنی چه

xenophobia


(حق ).بيگانه ترسى ،بيم از بيگانه
روانشناسى : بيگانه هراسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها