معنی و ترجمه کلمه xerographic به فارسی xerographic یعنی چه

xerographic


)xerographiy(عکس بردارى وکپى بردارى ازترسيمات بوسيله اثرنور برروى کاغذ و غيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها