معنی و ترجمه کلمه xerophile به فارسی xerophile یعنی چه

xerophile


)xerophilous(قابل زيست در محيط هاى خشک ،خشک زى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها