معنی و ترجمه کلمه xerophilous به فارسی xerophilous یعنی چه

xerophilous


)xerophile(قابل زيست در محيط هاى خشک ،خشک زى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها