معنی و ترجمه کلمه xerothermo mediterranean به فارسی xerothermo mediterranean یعنی چه

xerothermo mediterranean


زيست شناسى : گرم و خشک مديترانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها