معنی و ترجمه کلمه xmodem به فارسی xmodem یعنی چه

xmodem


کامپيوتر : يک پروتکل انتقال فايل غير همزمان براى کامپيوترهاى شخصى که انتقال سالم فايل ها را از طريق سيستم تلفن اسان تر مى سازد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها