معنی و ترجمه کلمه xylocarpous به فارسی xylocarpous یعنی چه

xylocarpous


داراى ميوه چوب مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها