معنی و ترجمه کلمه xylotomous به فارسی xylotomous یعنی چه

xylotomous


قابليت برش چوب ،داراى قابليت تخريب چوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها