معنی و ترجمه کلمه xylotomy به فارسی xylotomy یعنی چه

xylotomy


(گ.ش ).برش چوب ،برش دادن چوب بصورت ورقه نازکى براى ازمايش ميکروسکپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها