معنی و ترجمه کلمه y-alloys به فارسی y-alloys یعنی چه

y-alloys


علوم هوايى : الياژهايى از الومينيم که ميتواند استقامت خود را تا دماى ¹ 25تا ¹ 33درجه سانتيگراد حفظ کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها