معنی و ترجمه کلمه y-axis amplifier به فارسی y-axis amplifier یعنی چه

y-axis amplifier


علوم مهندسى : تقويت کننده محور ايگرگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها