معنی و ترجمه کلمه y-axis به فارسی y-axis یعنی چه

y-axis


محورy ،محور عرضها
علوم مهندسى : محور ايگرگ ها
کامپيوتر : محور عمودى روى يک صفحه مختصات
الکترونيک : محور ايگرگ
روانشناسى : محور واى
بازرگانى : محور عمودى
علوم نظامى : محور عرضى مختصات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها