معنی و ترجمه کلمه y-chromosome به فارسی y-chromosome یعنی چه

y-chromosome


روانشناسى : کروموزوم واى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها