معنی و ترجمه کلمه y-connection به فارسی y-connection یعنی چه

y-connection


علوم مهندسى : اتصال ستاره
الکترونيک : اتصال شلوارى
علوم هوايى : اتصال ستاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها