معنی و ترجمه کلمه y-site به فارسی y-site یعنی چه

y-site


علوم نظامى : نوعى محوطه انبار مهمات روباز موقت که اطراف ان با سدهاى خاکى احاطه شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها