معنی و ترجمه کلمه y به فارسی y یعنی چه

y


بيست و پنجمين حرف الفباى انگليسى
الکترونيک : گذرايى
روانشناسى : عرض منحنى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها