معنی و ترجمه کلمه yahoo به فارسی yahoo یعنی چه

yahoo


جانورى که درقالب انسانى باشد،ادم حيوان صفت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها