معنی و ترجمه کلمه yammer به فارسی yammer یعنی چه

yammer


شيون و زارى پى در پى کردن ،شيون و زارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها