معنی و ترجمه کلمه yard marker به فارسی yard marker یعنی چه

yard marker


ورزش : خطوط فرضى يا واقعى روى زمين فوتبال امريکايى بعرض يک يارد از يکديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها