معنی و ترجمه کلمه yaw به فارسی yaw یعنی چه

yaw


پهلو بپهلو حرکت دادن هواپيما،انحراف کشتى از مسير خود،انحراف ،تجاوز از حدود،از مسير خود منحرف شدن
ورزش : حرکت جنبى قايق
علوم هوايى : دوران هواپيما حول محور قائم
علوم نظامى : خط انحراف کشتى چرخش افقى هواپيما دور محور قائم ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها