معنی و ترجمه کلمه ycleped به فارسی ycleped یعنی چه

ycleped


)yclept(ناميده ،موسوم ،مصطلح ،مقلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها